×

Zainteresowała Cię nasza oferta?

WYPEŁNIJ FORMULARZ!

Skontaktujemy się z Tobą!

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:

More Gruppa Sp. z o.o. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych. More Gruppa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez More Gruppa Sp. z o. o. w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane.Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest More Gruppa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, podmiotom współpracującym ze Spółką w celach związanych z wykonywaniem umowy.Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych oraz firm współpracujących z More Gruppa Sp. z o. o. i otrzymywanie od More Gruppa Sp. z o. o. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką, drogą elektroniczną i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od More Gruppa Sp. z o. o. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest More Gruppa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63.
Rozwiń▼

Finansowanie
Inwestycje
Technologie
Nasi ludzie

Programy inwestycyjne przygotowane specjalnie dla Ciebie

Mamy otwartą architekturę inwestycyjną i nie mamy żadnych powiązań kapitałowych. Dzięki temu jesteśmy całkowicie niezależni. Wybieramy najciekawsze rozwiązania inwestycyjne na rynku, które do tej pory często były niedostępne dla klientów indywidualnych lub posiadały bardzo wysoką minimalną kwotę inwestycji.

Jesteśmy zespołem ekspertów pracujących dla Klienta wymagającego. Nie tworzymy szablonowych propozycji współpracy - wypracowujemy je razem z Tobą. Dlatego mówimy o sobie - „z nami możesz więcej”. W efekcie stajemy się Twoim zaufanym Partnerem w inwestowaniu.

Nasza oferta obejmuje:

  • Programy motywujące do systematycznego oszczędzania
  • Rozwiązania dla miłośników sztuki, którzy oprócz zysku cenią także walory artystyczne i ponadczasowe
  • Propozycje dla miłośników i koneserów wyjątkowych trunków
  • Inwestycje w najbardziej unikalne przedmioty kolekcjonerskie
  • Inne niestandardowe oferty zapewniające korzystną relację zysku do ryzyka

Możemy zaproponować kwartalną wypłatę odsetek oraz atrakcyjne sposoby lokowania środków dla firm.

© 2015 MORE Gruppa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000249350, NIP: 9482201143, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Działamy na terenie całej Polski!


Nasza siedziba
MORE Gruppa Sp. z o.o.
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63
02-781 Warszawa
Tel.: +48 22 242 83 20