×

Zainteresowała Cię nasza oferta?

WYPEŁNIJ FORMULARZ!

Skontaktujemy się z Tobą!

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:

More Gruppa Sp. z o.o. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych. More Gruppa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez More Gruppa Sp. z o. o. w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane.Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest More Gruppa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, podmiotom współpracującym ze Spółką w celach związanych z wykonywaniem umowy.Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.
Rozwiń ▼

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych oraz firm współpracujących z More Gruppa Sp. z o. o. i otrzymywanie od More Gruppa Sp. z o. o. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką, drogą elektroniczną i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od More Gruppa Sp. z o. o. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest More Gruppa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rotmistrza Pileckiego 63.
Rozwiń▼

Finansowanie
Inwestycje
Technologie
Nasi ludzie

Dostarczamy technologie jutra

Działamy jako ekskluzywny przedstawiciel wiodących firm IT dla ich najnowszych linii produktowych. Posiadamy sieć kontaktów umożliwiającą plasowanie dużych projektów. Dzięki temu mamy w swojej ofercie technologie IT, które możecie Państwo nabyć pierwsi, przed konkurencją.

Nasza oferta opiera się na działaniu nieszablonowo. Klient opowiada nam o tym czego potrzebuje, a my szukamy odpowiedniego rozwiązania. Gwarantujemy osiągnięcie postawionego przez Państwa celu.

Nakierowujemy na zwiększenie zyskowności dzięki technologii.

W ofercie posiadamy m.in.:

  • Najnowocześniejsze na świecie sale konferencji multimedialnej
  • Najnowocześniejsze na świecie centra Call Center
  • Najnowocześniejsze na świecie technologie VTM
  • Najnowocześniejsze na świecie sieci LAN i WAN
  • Najnowocześniejsze inteligentne i zautomatyzowane centra dowodzenia
  • Najnowocześniejsze inteligentne systemy monitoringu w miastach, firmach, wszędzie

© 2015 MORE Gruppa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000249350, NIP: 9482201143, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Działamy na terenie całej Polski!


Nasza siedziba
MORE Gruppa Sp. z o.o.
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 63
02-781 Warszawa
Tel.: +48 22 242 83 20